Loading...
Loading...
Loading...

Politica de Privacitat

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals que es realitza a través de la pàgina web https://www.mharquitectes.cat (d'ara endavant, el “Lloc Web”) és MARC MANUBENS MAYANS ( en endavant, “MH Arquitectes”) i  NIF 77309636N, amb domicili social a Avinguda Tecla Sala 1, 08510 Roda de Ter, Barcelona, España, número de teléfons de contacte +34 686 966 763 i correu electrónic info@mharquitectes.cat.

 

 1. OBJECTE

La present política de privadesa regula el tractament de dades personals que es realitza a través del Lloc Web.

El tractament de dades personals que MH Arquitectes pot realitzar des de pàgines web o xarxes socials de tercers, a les quals poden accedir-se a través del Lloc Web, no es regularà per aquesta política de privadesa.

MH Arquitectes es reserva el dret a modificar aquesta política de privadesa d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Española de Protecció de ​​Dades. L'ús del Lloc Web després dels canvis implica l'acceptació dels mateixos.

 

 1. DADES PERSONALS

MH Arquitectes recollirà exclusivament les dades personals adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, segons corresponguin en cada cas.

L'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades i es compromet a mantenir-les actualitzades, essent el únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta.

 

 1. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades personals rebudes a través del Lloc Web es tractaran per a les finalitats següents, segons correspongui en cada cas:

 • Atendre les sol·licituds que els usuaris dirigeixin a MH Arquitectes.

 • Respondre a aquelles persones que s'han posat en contacte amb MH Arquitectes amb l'interés potencial per esdevenir clients de MH Arquitectes.

 • Valorar els currículums vitae rebuts per a vacants presents o futures a cobrir a MH Arquitectes.

 • Gestionar la contractació de ​​serveis i les gestions administratives pròpies de la relació comercial existent.

 • Respondre a l'exercici dels drets de privadesa de l'usuari.

 

 1. LEGITIMACIÓN DEL TRACTAMENT

La base jurídica del tractament de les dades personals será el consentiment de l'usuari, en cas d'haver estat prestat en les finalitats següents:

 • Atendre les sol·licituds que els usuaris dirigeixin a MH Arquitectes.

 • Respondre a aquelles persones que s'han posat en contacte amb MH Arquitectes amb l'interés potencial per esdevenir clients de MH Arquitectes.

 • Valorar els currículums vitae rebuts per a vacants presents o futures a cobrir a MH Arquitectes.

L'usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.

La base jurídica del tractament de les dades personals será l'execució d'un contracte, si s'ha prestat en les finalitats següents:

 • Gestionar la contractació de ​​serveis i les gestions administratives pròpies de la relació comercial existent.

El tractament de les dades personals segons les finalitats esmentades és necessari per poder subscriure i executar el contracte entre MH Arquitectes i els seus clients.

La base jurídica del tractament de les dades personals será el compliment d'una obligació legal, en cas d'haver estat prestat en les finalitats següents:

 • Respondre a l'exercici dels drets de privadesa de l'usuari.

El tractament de les dades personals segons les finalitats esmentades és necessari perquè MH Arquitectes pugui complir amb les obligacions que li imposa la legislació aplicable.

 

 1. DESTINATARIS

MH Arquitectes no realitzarà cessions a tercers, excepte en cas d'obligació legal i a tercers contractats.

MH Arquitectes pot precisar realitzar transferències internacionals de dades a proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l'europea per al tractament de dades personals, aquesta contractació es realitzarà amb el compliment previ de tots els requisits establerts per la normativa de protecció de ​​dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la privadesa dels usuaris. Per a més informació contactar amb MH Arquitectes a info@mharquitectes.cat.

 

 1. TERMINIS DE CONSERVACIÓN

En cas que la base jurídica del tractament consisteixi en el consentiment de l'usuari, les dades seran conservades mentre no es revoqui. Els currículums vitae es conservaran durant un termini màxim de 2 anys, en atenció a possibles futurs processos de selecció de MH Arquitectes, sempre que prèviament l'usuari no revoqui el consentiment prestat.

Si la base jurídica del tractament consisteix a l'execució d'un contracte o en el compliment d'una obligació legal, les dades seran conservades durant el termini necessari per a la seva finalitat.

No obstant això, les dades personals es conservaran durant tot el període de temps que poguessin exigir-se responsabilitats a MH Arquitectes segons estipula la llei aplicable, procedint, si escau, al bloqueig de les dades fins que hagi transcorregut el termini de prescripció corresponent.

 

 1. DRETS DELS USUARIS

Us informem que en qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supresió, limitació, oposición de dades, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, al domicili postal de MH Arquitectes, Avinguda Tecla Sala 1, 08510 Roda de Ter, Barcelona, España, o bé al correu electrònic info@mharquitectes.cat.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de ​​les vostres dades podeu presentar una reclamació davant l'Agencia Española de Protecció el carrer Jorge Juan, número 6 (28001) Madrid (www.aepd.es).